Медицина на СЪНЯ
Медицина на СЪНЯ
Оценка на дневната сънливост
Епуърт скалата за оценка на дневната сънливост:

   Отбележете за всяка една от следните примерни ситуации каква е вероятността да задремете. След това натиснете бутона "изчисли резултата".
1. Седя и чета:
  никога
не задрямвам
  понякога
задрямвам
  често
задрямвам
  винаги
задрямвам
2. Гледам телевизия:
  никога
не задрямвам
  понякога
задрямвам
  често
задрямвам
  винаги
задрямвам
3. Седя спокойно на публично място (напр. театър, събрание, кино):
  никога
не задрямвам
  понякога
задрямвам
  често
задрямвам
  винаги
задрямвам
4. Возят ме в кола повече от 1 час без прекъсване:
  никога
не задрямвам
  понякога
задрямвам
  често
задрямвам
  винаги
задрямвам
5. Полегнал съм да си почина след обяд:
  никога
не задрямвам
  понякога
задрямвам
  често
задрямвам
  винаги
задрямвам
6. Седя и говоря с някого:
  никога
не задрямвам
  понякога
задрямвам
  често
задрямвам
  винаги
задрямвам
7. Седя спокойно, след като съм обядвал (без да съм употребявал алкохол):
  никога
не задрямвам
  понякога
задрямвам
  често
задрямвам
  винаги
задрямвам
8. В спряла кола поради улично задръстване/червен светофар:
  никога
не задрямвам
  понякога
задрямвам
  често
задрямвам
  винаги
задрямвам


Брой точки: 

Коментар: 

Прекомерно сънливите хора често стават обект на присмех и подигравки.
Малцина осъзнават, че зад тази сънливост може да се крие опасно заболяване каквото е
сънната апнея.
Ако имате прекомерна сънливост, преустановете шофирането и изяснете причината й. 98% от хората, които заспиват зад волана никога
не се събуждат.
Copyright © 2010-2012 by Petrov, MD  ·   Всички права запазени   ·    Последно обновяване: 03.03.2010
Гореща телефонна линия - при проблеми със съня - тел. 0877 22 01 96;   e-mail: