Медицина на СЪНЯ
Медицина на СЪНЯ
CPAP терапия
Copyright © 2010-2013 by Petrov, MD  ·   Всички права запазени   ·    Последно обновяване: 03.12.2013
Гореща телефонна линия - при проблеми със съня - тел. 0877 22 01 96;   e-mail:
Какво представлява СРАР (сипап) терапията?

СРАР терапията е апаратен метод за лечение на обструктивната сънна апнея. Осъществява се чрез СРАР апарат, който се ползва от пациента по време на сън. За първи път се прилага през 1981 г. от Д-р Колин Съливан в Австралия. От тогава до настоящия момент не е открито друго средство за терапия на сънната апнея, което да е със 100% ефективност и без никакви сериозни странични ефекти.


Какво представлява СРАР апаратът?

СРАР е съкращение от английското Continuous Positive Airway Pressure. Превежда се като постоянно положително налягане в дихателния път. По същество това е малък компресор, който подава въздух под налягане в горните дихателни пътища. Връзката с пациента се осъществява посредством шлаух и дихателна маска, обхващаща носа (назална) или носа и устата (фулфейс).


Какви видове СРАР апарати има?

Съществуват два основни типа СРАР апарати – неавтоматични (с фиксирано налягане) и автоматични (автоматично регулиране на налягането). И двата типа са еднакво ефективни по отношение на терапията. Всеки от тях обаче има свои предимства и недостатъци, които определят избора при конкретния пациент. На следващите страници ще бъдат описани в детайли тези характеристики.


Какво представлява BiPAP (бипап) терапията?

BiPAP е съкращение от английското Bilevel Positive Airway Pressure. По същество това е разновидност на СРАР терапията, но за разлика от нея се използват две различни нива на налягането - на вдишване (IPAP) и на издишване (EPAP). Осъществява се посредством BiPAP апарати.

Бипап терапията се използва основно при със сънна апнея, съчетана с едно от следните три състояния: екстремно повишено тегло (обикновено >140-150 кг); ХОББ (хронична обструктивна белодробна болест) или някаква форма на дихателна недостатъчност (напр. хиповентилация).

При неусложнена обструктивна сънна апнея BiPAP терапията няма предимства пред СРАР терапията, освен в редките случаи, когато необходимото терапевтично налягане е над 15 hPa.Какво представлява функцията „улеснено издишване”?

При ползване на СРАР апарат е необходимо да се издишва срещу създаденото от апарата налягане, което често причинява дискомфорт. За да се избегне това, апаратите са снабдени с функция за улеснено издишване, която за кратко понижава налягането по време на издишване.

Съществуват две технологии за улеснено издишване, разликите в които имат съществено значение за ефективността на терапията Ви.