Медицина на СЪНЯ
Медицина на СЪНЯ
Диагностика
Нива на диагностика

  
Съществуват различни нива на диагностика на нарушенията на съня. Най-цялостното, детайлно и информативно изследване се нарича целонощна видео-полисомнография (Video-PSG). При пациенти с изразен синдром на ОСА, при които диагнозата може да се заподозре с голяма вероятност от предварителния преглед, се използва "съкратен" вариант на изследването - т.нар. кардио-респираторна полиграфия. Третото и най-ниско ниво на изследване са различните скринингови методи - тяхната цел е да определи при кои пациенти има повишена вероятност за ОСА и необходимост от провеждане на по-детайлно изследване.

  
Полисомнографията представлява едновременното записване и последващ анализ на редица биологични показатели по време на сън. Регистрират се мозъчна активност (ЕЕГ), очни движения (ЕОГ), мускулен тонус (ЕМГ), дишане, дихателни движения на гръдния кош и корема, хъркане, сърдечна дейност (ЕКГ), кислородно насищане на кръвта (сатурация), движения на краката, позиция на тялото. Полисомнографията обикновено се комбинира със синхронен видеозапис за цялата нощ.
   Видео-полисомнографията дава детайлна информация за структурата на съня, микросъбужданията, дихателните нарушения, хъркането, сърдечната дейност (честота, наличие на аритмии, екстрасистоли), промяната на артериалното налягане при всеки сърдечен удар (при някои от по-новите апарати), кислородното съдържание в кръвта, както и за съпътстващи двигателни феномени по време на сън (т.нар. парасомнии). Единствен недостатък е по-високата цена на изследването.

  
Полиграфията (кардио-респираторна) е подходяща при пациенти с изразена ОСА, при които общо взето няма голямо съмнение относно диагнозата. Състои се в регистрирането и анализа на дишането, дихателните движения на гръдния кош, пулса, кислородното съдържание в кръвта и позицията на тялото. Повечето лаборатории по съня в страната и в София работят с такива устройства.

  
Скринингови методи - това са набор от въпросници за оценка на симптомите на нарушен сън (един от които е Епуърт скалата за дневна сънливост), както и различни скринингови устройства, които най-често измерват само дишането или само кислородното насищане на кръвта. Опитният специалист по съня може да се ориентира за наличието на ОСА даже по резултата от стандартния ЕКГ-холтер.


Определяне налягането на СРАР апарата

  
При доказване на обструктивни нарушения на дишането (ОСА) се пристъпва към определяне на оптималното за дадения пациент налягане на въздушния поток. За целта пациентът трябва да преспи с автоматичен СРАР апарат в лабораторията по съня. Въз основа на данните от апарата лекарят определя необходимото налягане. Когато пациентът реши да ползва в домашни условия СРАР апарат с фиксирано налягане, необходими са периодични контролни изследвания за евентуални промени, които се налагат във времето. При закупуване на автоматичен апарат, контролно изследване се налага само при необяснимо възобновяване на оплакванията на фона на редовно ползване на апарата.

Забележка: Всички останали нарушения на съня и бодърстването се нуждаят от специфично лечение, различно от СРАР, на което няма да се спираме в настоящия материал.
Пациент по време на полисомнографско изследване. Дребното неудобство от поставените по тялото сензори се преодолява лесно и сънят идва бързо.
Пациент по време на полиграфско изследване. Броят сензори по тялото е значително по-малък. Съответно, информативността на изследването се ограничава единствено до дихателните нарушения по време на сън (ОСА).
Copyright © 2010-2012 by Petrov, MD  ·   Всички права запазени   ·    Последно обновяване: 03.03.2010
Гореща телефонна линия - при проблеми със съня - тел. 0877 22 01 96;   e-mail: