Медицина на СЪНЯ
Медицина на СЪНЯ
Какво представлява сънят?

   Темата за съня е вълнувала съзнанието на хората още от древни времена. Едва през изминалия век обаче науката достига до развитие, което позволява да "надникнем" по-дълбоко в неговите тайни. Въпреки това сънят си остава загадка. Учените все още се затрудняват да дадат точно определение за съня и да разберат в детайли неговата функция.
   Това, което се знае със сигурност е, че сънят не е пасивно състояние на покой. Докато спим повечето участъци от нашия мозък остават активни, макар и с променени функции и взаимоотношения. Представата за еднородност на съня също е претърпяла промени. Сега е известно, че съществуват две коренно различни по своите физиологични характеристики фази на съня - НеРЕМ и РЕМ.
   Доказано е, че сънят е жизнено необходим. Освен възстановителна и отпочиваща функция за организма, той има отношение към процесите  на учене, запаметяване, преработване на информацията от предходния ден и отсяване на излишното. Получаването на оптимално количество качествен сън за денонощието е ключово за чувството ни за благополучие и правилното дневно функциониране на организма.


Каква е структурата на съня?

  
Както вече стана дума, сънят има разнородна структура и се разделя на две основни фази -  РЕМ  (от английското REM, Rapid Eye Movements, стадий на бързи очни движения) и НеРЕМ сън. НеРЕМ от своя страна се дели на три стадия по нарастваща дълбочина.
   Появата на тези стадии следва строга последователност. Първи стадий на НеРЕМ съня представлява преход между будното състояние и истинския сън. Човек лесно може да бъде събуден от първи стадий и го описва като "леко унасяне". Ако първи стадий продължи необезпокояван, след около 3 до 7 мин. настъпва втори стадий на НеРЕМ. Това вече е стабилен сън. Всяка нощ ние прекарваме около 50% от времето си точно в този стадий. Постепенно втори стадий преминава в дълбокия трети стадий, наричан още бавновълнов сън (поради бавните вълни, които се записват на ЕЕГ). Събуждането от дълбокия стадий е най-трудно и ако това стане, на човек му трябва най-много време "докато се осъзнае". Средно след около 90  мин. от първоначалното заспиване настъпва бързо обратно преминаване през по-повърхностните втори и първи стадий и навлизане в РЕМ. Описаното последователно преминаване през всички стадии се нарича "сънен цикъл". За една нощ човек нормално преминава през 4 до 6 сънни цикъла. Характерно за циклите през първата половина на нощта е, че преобладава дълбокият бавновълнов сън, а РЕМ е сравнително малко. За циклите през втората половина на нощта е характерно точно обратното.
Нормален сън
"Ключово е да разберем, че ние имаме два напълно активни мозъка - един по време на будно състояние и един по време на сън"
(Уилям Демент - един от най-големите изследователи на съня)
Различните хора имат различна нужда от сън. За възрастни  тя е средно 7-8ч. на денонощие.  Продължителност на съня над 10ч. или под 4ч. е вредна.
Тинейджърите имат нужда от 9-10ч. сън, противно на схващането, че те вече са израстнали индивиди.
Copyright © 2010-2012 by Petrov, MD  ·   Всички права запазени   ·    Последно обновяване: 03.03.2010
<
Гореща телефонна линия - при проблеми със съня - тел. 0877 22 01 96;   e-mail: