Медицина на СЪНЯ
Медицина на СЪНЯ
Какви са особеностите на НеРЕМ съня?

   По време на НеРЕМ съня всички процеси в организма се забавят. Намалява сърдечната честота, спадат стойностите на артериалното налягане, понижава се телесната температура, дишането става равномерно, забавят се метаболитните процеси, отслабва тонусът на мускулатурата. По време на бавновълновия сън и то най-вече през първия сънен цикъл от нощта се секретира растежният хормон (което е потвърждение на фолклорната мисъл, че "детето расте докато спи"). 
    Хора, събудени от НеРЕМ сън съобщават за откъслечни мисли, без емоционален товар и без характерните за РЕМ съня зрителни съновидения. Сънят след продължително бодърстване се характеризира с увеличено количеството на бавновълновия сън. Оттук някои учени правят извода, че точно дълбокият НеРЕМ сън е с най-голямо значение за отпочиването и възстановяването на организма.
    С напредване на възрастта бавновълновият сън намалява прогресивно, а епизодите на будност през нощта се увеличават по брой и продължителност.

Какви са особеностите на РЕМ съня?

  
През 1953г. Азерински и Клайтман откриват интересно и непознато до този момент явление. Те забелязват, че след около 90 мин. от заспиване човек навлиза във фаза на съня, при която очите започват да се движат бързо и отсечено под клепачите. Двамата изследователи наричат този сън REM (от първите букви на Rapid Eye Movements, бързи очни движения), а по-късно Уилям Демент му дава името парадоксален сън поради факта, че мозъчната активност по време на РЕМ прилича изключително много на тази по време на будно състояние. Хора, събудени от този стадий съобщават за ярки зрителни сънища.
   РЕМ сънят се характеризира още с пълно отпускане на мускулите (най-вероятно с цел да ни попречи да си "изиграем" сънищата), краткотрайни потрепвания на тялото, неравномерно дишане и сърдечна дейност, нарушена терморегулация. По време на РЕМ метаболитната активност на мозъка е с 40% по-интензивна отколкото по време на будното състояние.
   Новородените навлизат директно от будно състояние в РЕМ фазата, която заема 80% от съня им. Към края на първата година РЕМ вече е 50% от общия сън и прогресивно намалява докъм 20г. възраст. Оттам до дълбоки старини неговото количество остава неизменно - между 20 и 25% от общия сън.
   Съществуват различни хипотези за значението на РЕМ съня. Може би най-известната е, че по време на РЕМ мозъкът преработва, запазва или отстранява информация, получена през предходния ден, като по този начин участва в процесите на запаметяване и обучение. Както тази, така и останалите теории не са доказани. Едно обаче е ясно - РЕМ представлява огромен разход на енергия и се среща при почти всички бозайници и птици. Еволюцията не би съхранила подобно явление, ако ползите от него не надвишаваха значително загубите.
Нормален сън
Количеството на РЕМ съня за денонощие зависи от това колко незрял е даден биологичен вид при раждането си.
Безспорен водач в тази категория е птицечовката, следвана от ехидната, броненосеца и опосума. При делфините не се регистрира РЕМ сън.
Цикли на активност и покой се наблюдават при почти всички живи организми.
Всички гръбначни животни имат НеРЕМ, но дълбокият бавновълнов сън и РЕМ се регистрират единствено при птиците и бозайниците.
Copyright © 2010-2012 by Petrov, MD  ·   Всички права запазени   ·    Последно обновяване: 03.03.2010
Гореща телефонна линия - при проблеми със съня - тел. 0877 22 01 96;   e-mail: