Медицина на СЪНЯ
Медицина на СЪНЯ
Застрашени ли сте от ОСА?


   По време на сън човек е с потиснато съзнание и няма пряко наблюдение върху собствения си сън. Ето защо обструктивната сънна апнея може с години да протича незабелязана и да има сериозни последствия за здравето.

   Друг проблем е все още слабото познаване на заболяването от страна на медицинските специалисти. Обичайна практика е усилията да се насочат към потискане на симптомите (хипертония, аритмии и пр.), но не и към лекуване на причината за тях (ОСА). Важно е пациентите сами да могат да разпознаят признаците на нарушен сън и да потърсят специалист по съня.


Дихателните паузи са най-явният симптом на ОСА. Ако партьорът в леглото или друг наблюдател е забелязвал спиране на дишането Ви по време на сън, това е сигурен знак, че трябва веднага да се консултирате със специалист по съня.

Силното хъркане е характерен, макар и не абсолютно задължителен симптом. Специфично е редуването на силни прохърквания с притихвания на дишането. Нерядко тези притихвания (дихателните паузи) се възприемат погрешно като "подобряване" на съществувалото до момента хъркане. Ако хъркате, следните симптоми насочват към ОСА.

Дневната сънливост в началния етап на заболяването липсва, но е особено характерна за напредналата и нелекувана ОСА. Чрез Епуърт скалата можете сами да оцените нивото на Вашата дневна сънливост и да разберете опасна ли е тя.

Артериална хипертония - 40% от случаите с есенциална хипертония и 80% от случаите с трудно повлияваща се от лекарства (резистентна) хипертония се дължат на нелекувана ОСА. Първото най-дискретно, но вече рисково нарушение е изчезване на нормалния нощен спад на артериалното налягане. В последствие се наблюдава изолирана сутрешна хипертония, а при разгърната картина хипертонията обхваща цялото денонощие. Започването на СРАР терапия може да нормализира артериалното налягане без допълнителен прием на медикаменти.

Сърдечните аритмии се наблюдават при около половината от пациентите ОСА - най-често абсолютна аритмия (предсърдно мъждене), камерна екстрасистолия или значително забавяне на сърдечната честота (брадикардия). И в тези случаи СРАР терапията се явява изключително ефективна за повлияване на аритмиите чрез елиминиране на основната причина за тяхното възникване.

Исхемична болест на сърцето, мозъчно-съдова болест - доказана е пряката връзка на ОСА с развитието на мозъчен инсулт и инфаркт на миокарда. Зависимостта е линейна спрямо средния брой дихателни паузи за час и не зависи от други главни рискови фактори като възраст, тютюнопушене и затлъстяване.

Захарен диабет тип 2 - сънната апнея е независим рисков фактор за развитието на нарушен глюкозен толеранс, инсулинова резистентност и захарен диабет тип 2. СРАР терапията подобрява кръвнозахарния профил и може да доведе до намаляване дозата на противодиабетните медикаменти или на инсулина.
Обструктивна сънна апнея
ОСА представлява
огромен товар за сърдечно-съдовата система.
Бъбречният отговор е повишено уриниране през нощта,
което най-често
се отдава на несъществуващ проблем с простатата.
Copyright © 2010-2012 by Petrov, MD  ·   Всички права запазени   ·    Последно обновяване: 11.02.2012
Гореща телефонна линия - при проблеми със съня - тел. 0877 22 01 96;   e-mail:
Отоците и язвите по долните крайници са симптом на тежка и нелекувана ОСА.