Медицина на СЪНЯ
Медицина на СЪНЯ
CPAP терапия
Copyright © 2010-2017 by Petrov, MD  ·   Всички права запазени   ·    Последно обновяване: 07.01.2017
Гореща телефонна линия - при проблеми със съня - тел. 0877 22 01 96;   e-mail:
Водещи специалисти и лаборатории по съня в България:


МЦ "Авицена SVS", гр. София
ул. "Константин Иречек" №44
тел. 0877 220196; 0878 531717  Кабинетът по медицина на съня се ръководи от
Д-р Петър Петров и Д-р Радослав Петров - лекари с дългогодишен опит в диагностиката и терапията на сънните нарушения. Специализирали са в Милано, Единбург и Будапеща. От 2014 г. са сертифицирани с европейска диплома за "Експерт по медицина на съня".

  В кабинета се извършват консултации и амбулаторни изследвания за обструктивна сънна апнея. Предлагат се СРАР и BiPAP апарати за домашно тестово ползване (титрация на терапевтичното налягане). Цена на изследването - 100 лв.

------


Д-р Татяна Страхилова,
гр. София,
Медицински център "Авицена SVS", ул. "Константин Иречек" №44
тел.: 0878 531717


  
Д-р Татяна Страхилова е специалист невролог и психотерапевт. Провежда консултации и психотерапия при хронично безсъние.
------


Втора МБАЛ ЕАД,
гр. София
Бул. "Христо Ботев" №120,
тел. 02/ 9158 559


  Лабораторията по съня във Втора МБАЛ е към Клиниката по кардиология с ръководител
проф. Д-р Младен Григоров Лабораторията е специализирана за диагностика и терапия на дихателни нарушения по време на сън, кардиологични усложнения на обструктивната сънна апнея и обезитас хиповентилационния синдром. Цена на изследването - 100 лв.
------


Д-р Румен Тихолов,
гр. Козлодуй
Адрес: МБАЛ "Св. Иван Рилски", тел. 0888 614 763


  Лабораторията по съня е една от първите и най-добре оборудваните в България. Създадена е и се ръководи от
Д-р Румен Тихолов - специалист по вътрешни болести и пулмология. Специализирал е медицина на съня в Шотландия. От 2014 г. е с европейска диплома "Експерт по медицина на съня".
   Извършва полиграфска и полисомнографска диагностика на сънна апнея, комплексна терапия на дихателни нарушения по време на сън.